Pored duge tradicije proizvodnje alata u UNIOR Components-u postoji isto toliko duga tradicija termičke obrade metala. Termička obrada u UNIOR Components-u nastala je kao potreba proizvodnog ciklusa proizvodnje specijalnih alata koji su deo asortimana firme. Pored sopstvenih potreba za termičkom obradom značajan deo kapaciteta fokusiran je na tržište, pa shodno tome, UNIOR Components sarađuje sa najeminentnijim proizvođačima alata u domenu brizganja plastike, silumina, preserskih alata itd., kako na teritoriji srbije, tako i u regionu.

Usluge termičke obrade u UNIOR Components-u danas koristi preko 350 zadovoljnih firmi iz Srbije i okruženja.

Akcenat u pružanju usluga termičke obrade je stavljen prevashodno na kvalitet, kratke rokove i konkurentu cenu.
Ovakav pristup radu doveo je do toga da nas naši kupci doživljavaju kao partnera u procesu izrade alata,a to je ono što mi u stvari jesmo pouzdan partner
Asortiman usluga termičke obrade ima široku lepezu, a prevashodno je fokusiran na termički tretman brzoreznih i alatnih čelika, sve vrste žarenja, poboljšanja, cementacije, gasnog nitriranja i postoksidacije.

Kako bi se proces termičke obrade kvalitativno dokazao svim kupcima se dostavlja dijagram toka termičke obrade i izveštaj o izmerenim tvrodoćama. Za te potrebe UNIOR Components poseduje najsavremeniju opremu za merenje tvrdoće koja se sastoji od niza aparata za merenje po Rokvel, Vikers, Mikrovikers i Brinel skali.

Termička obrada brzoreznih čelika

Za termičku obradu brzoreznih čelika u kompaniji UNIOR Components postoji jedinstvena oprema koja se sastoji iz sistema sonih kupatila različitih dimenzija. Ovakav vid kaljenja brzoreznih čelika daje najbolji kvalitet uz minimalne deformacije. Dimenzije sonih kupatila su:

SISTEM SONIH KUPATILA Ø300X900mm

SISTEM SONIH KUPATILA Ø300X1200mm

SISTEM SONIH KUPATILA Ø300X2200mm

Termička obrada alatnih čelika

Za termičku obradu alatnih čelika UNIOR Components poseduje vakuum peć renomiranog nemačkog proizvođača firme Ipsen. Ova tehnologija je trenutno najsavremenija na ovim prostorima i garanuje najbolji mogući kvalitet termičke obrade. Peć poseduje mogućnost direktnog merenja temperature u komadu na više mesta čime se praktično ciklus vodi i kontroliše u realnim uslovima. Ovaj proces je potpuno automatizovan i kupci dobijaju alate apsolutno čiste u zahtevanim tvrdoćama sa minimalnim deformacijama. Nakon izvršene termičke obrade kao garant kvaliteta kupcu se isporučuje dijagram toka termičke obrade. Kapaciteti vakuum peći su:

DIMENZIJE 600X600X900

MASKIMALNA ŠARŽA: 1000KG

Termohemijska obrada gasnog nitriranja, nitrokarboniranja i postokcidacije

Za ove vrste termičke obrade UNIOR Components poseduje najsavremeniju opremu renomiranog proizvođaja nemačke firme Ipsen kojom se u potpunom automatizovanom procesu izvodi gasno nitriranje, nitrokarboniranje i postoksidacija. Trend u izradi alata za pbrizganje plastike i silumina je termohemijski proces nitrokarboniranja i postoksidacije čime se povećava radni vek alata i ujedno postiže zaštita alata od korozije.

DIMENZIJE 600X600X900

MASKIMALNA ŠARŽA: 1000KG

Termička obrada čelika za poboljšanje i žarenje

Čelici ovog tipa se uglavnom kale izotermalno u medijumu koji intezivno odvodi toplotu, kao štu su specijalna ulja za kaljenja i voda. Za ove potrebe posedujemo idnukcione peći za zagrevanje komada, kade za ulje i vodu. Dimenzije opreme su sledeće:

DIMENZIJE KOMORNIH PEĆI: 800X800X1800

DIMENZIJE ULJNIH KADA 1200X1200X3000

Kontrola procesa termičke obrade

Završna kontrola procesa termičke obrade podrazumeva merenje tvrdoće metodama koje su u skladu sa zahtevima kupaca. Unior Components poseduje najsavremenije aparate za merenje tvrodoće po rokvel, vikers, brinel skalama. Svakom kupcu se izdaje izveštaj o izmerenim tvrdoćama. UNIOR Components poseduje laboratoriju za metalografska ispitivanja gde možemo ispitati strukturu materijala nakon termičke obrade i tim putem potvrditi kvaltet termičke obrade.

Pogledajte reference u oblasti termičke obrade

Pogledaj još
contact image
Kontakt

Pošaljite upit

Ako ste zainteresovani za neki od naših proizvoda ili imate bilo kakvih pitanja u vezi oblasti kojima se bavimo, slobodno nas kontaktirajte i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku. Verujemo da je naš dosadašnji predani rad sa mnoštvom zadovoljnih kupaca dovoljna preporuka da se i Vi odlučite za saradnju sa UNIOR Components.

Kontaktirajte nas