UNIOR Components 
UNIOR Components d.o.o. UNIOR Components  
Aktuelnosti  Datum
Aktuelnosti


Datum: 19.10.2017 godine
    - ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 13.10.2017
    - ODLUKA SA SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 13.10.2017 O USVAJANJU IZVEŠTAJA
      O POTREBI SPROVODJENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME


Datum: 16.10.2017 godine
    - OBJAVA DONETIH ODLUKA SA SKUPŠTINE ODRZANE 13.10.2017

Datum: 07.09.2017 godine
    -
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA 13.10.2017
            1. MATERIJAL SA PREDLOZIMA ODLUKA I LISTIĆIMA ZA GLASANJE
            2. POZIV SVIM AKCIONARIMA
            3. OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA
            4. FORMULAR PUNOMOĆJA
            5. FORMULAR PUNOMOĆJA - ELEKTRONSKI
            6. UPUTSTVO ZA DAVANJE PUNOMOĆJA ELEKTRONSKIM PUTEM
            7. FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components d.o.o.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components d.o.o.