UNIOR Components 
UNIOR Components a.d. UNIOR Components  
Aktuelnosti  Datum
Aktuelnosti


Datum: 07.09.2017 godine
    -
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA 13.10.2017
            1. MATERIJAL SA PREDLOZIMA ODLUKA I LISTIĆIMA ZA GLASANJE
            2. POZIV SVIM AKCIONARIMA
            3. OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA
            4. FORMULAR PUNOMOĆJA
            5. FORMULAR PUNOMOĆJA - ELEKTRONSKI
            6. UPUTSTVO ZA DAVANJE PUNOMOĆJA ELEKTRONSKIM PUTEM
            7. FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU


Datum: 04.09.2017 godine
    - PREDLOG ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME
    - PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA
    - PREDLOG ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
    - IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME

Datum: 23.05.2017 godine
    - GODISNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA za 2016 
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components a.d.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components a.d.