UNIOR Components 
UNIOR Components a.d. UNIOR Components  
Aktuelnosti  Datum
Aktuelnosti

Datum: 23.05.2017 godine
    - GODISNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA za 2016

Datum: 28.04.2017 godine
    - ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 26.04.2017
    - DONETE ODLUKE SA SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 26.04.2017


Datum: 21.03.2017 godine
    -
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA 26.04.2017
            1. MATERIJAL SA PREDLOZIMA ODLUKA I LISTIĆIMA ZA GLASANJE
            2. POZIV SVIM AKCIONARIMA
            3. OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA
            4  OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA VEZANO ZA PRINUDNI OTKUP
            5  FORMULAR PUNOMOĆJA
            6. FORMULAR PUNOMOĆJA - ELEKTRONSKI
            7. UPUTSTVO ZA DAVANJE PUNOMOĆJA ELEKTRONSKIM PUTEM
            8. FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU


 
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components a.d.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components a.d.