UNIOR Components 
UNIOR Components a.d. UNIOR Components  

Termička obrada
  • Obrađujemo sve vrste čelika, uključujući i brzorezne (HSS)
  • Sona kupatila (Degussa):
    -mala baterija: 230x600
    -srednja baterija: 230x1200
    -velika baterija: Ø250x2200
  • Komorne peći bez zaštitne atmosfere. Kaljenje u vodi, ulju i sonim kupatilima, Gmax: 350kg
  • Velika komorna peć 500x1000x2000
  • Vršimo usluge: hromiranja, bruniranja, peskarenja, odmašćivanja i frikcionog zavarivanja
  • Praćenje procesnih parametera:
    -Temperature i vremena zadržavanja putem računara, štoperica i termoelemenata
    -Tvrdoće preko aparata za merenje po Rockwell, Brinell i Vickers metodi
    -Mikro strukture preko optičkog mikroskopa (Reichert)
  • Kvalitet usluga THO garantuje:
    -Atest izmerene tvrdoće i mikro tvrdoće (grafički prikaz)
    -Tehnološki proces termičke obrade prikazan grafički - dijagramom
    -Mikro struktura prikazana fotografijama
    -Po potrebi i zahtevu kupca dajemo kompletan metalografski izveštaj
Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju.
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components a.d.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components a.d.