UNIOR Components 
UNIOR Components d.o.o. UNIOR Components  

Termička obrada
 • Obrađujemo sve vrste čelika, uključujući i brzorezne (HSS)
 • Sona kupatila (Degussa):
  -mala baterija: 230x600
  -srednja baterija: 230x1200
  -velika baterija: Ø250x2200
 • Komorne peći bez zaštitne atmosfere. Kaljenje u vodi, ulju i sonim kupatilima, Gmax: 350kg
 • Velika komorna peć 500x1000x2000
 • Vršimo usluge: hromiranja, bruniranja, peskarenja, odmašćivanja i frikcionog zavarivanja
 • Praćenje procesnih parametera:
  -Temperature i vremena zadržavanja putem računara, štoperica i termoelemenata
  -Tvrdoće preko aparata za merenje po Rockwell, Brinell i Vickers metodi
  -Mikro strukture preko optičkog mikroskopa (Reichert)
 • Kvalitet usluga THO garantuje:
  -Atest izmerene tvrdoće i mikro tvrdoće (grafički prikaz)
  -Tehnološki proces termičke obrade prikazan grafički - dijagramom
  -Mikro struktura prikazana fotografijama
  -Po potrebi i zahtevu kupca dajemo kompletan metalografski izveštaj
Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju.
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components d.o.o.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components d.o.o.