UNIOR Components 
UNIOR Components d.o.o. UNIOR Components  

Zavarene konstrukcije
 • Proizvodni program čine:
  -postolja mašina
  -ostali zavareni podsklopovi mašina
  -varene čelične konstrukcije
 • Max. gabariti: 3500x2500x1500
 • Težine do: 6500 Kg
 • Materijali: ST.XX
 • CNC sečenje svih oblika lima debljine do 150mm:
  -gasno sečenje
  -sečenje plazmom
 • Kvalitetno zavarivanje:
  -eloktrolučno
  -u zaštiti aktivnog gasa - CO2 postupak
 • Stabilizaciono žarenje proizvoda
 • Otklanjanje korozije postupkom peskarenja
 • Površinska zaštita dvokomponentnim epoksidnim bojama
Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju.
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components d.o.o.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components d.o.o.