UNIOR Components 
UNIOR Components d.o.o. UNIOR Components  

Okrugli provlakači
  • Tipovi:
    - Provlakači sa evolventnim profilom zuba
    - Provlakači sa trouglastim profilom zuba
    - Provlakači za cilindrične otvore
    - Provlakači za izradu žlebova glavčina
    - Provlakači za izradu poligonalnih profila
    - Provlakači sa specijalnim profilima - po zahtevu kupca
  • Opcije:
    - Sa cilindričnim ili zavojnim zubima
    - Jedinični ili višedelni
Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju. Kliknite za veću fotografiju.
 Skip Navigation Links._______________
UNIOR Components d.o.o.

Kosovska 4
34 000 Kragujevac
Serbia

Tel.: +381 (0) 34 306300
Fax: +381 (0) 34 306336
GPS:
44° 0' 0.84'' (44.00023)
20° 54' 48.91'' (20.91358)

e-mail


______________
Copyright © 2006
UNIOR Components d.o.o.